دانشجوی محترم: لطفاً قبل از ورود به سامانه مدیریت آموزشی سما

مطالب ذیل را به دقت تا پایان مطالعه فرمایید.

اداره آموزش دانشگاه فقط جهت دانشجویان جدیدالورود (ترم اولی ها) فرایند انتخاب واحد را انجام خواهد داد.

نکته : کد کاربری شماره دانشجویی  و کلمه عبور شماره شناسنامه می باشد.

 

1)      در اولین مرحله ورود به سما سامانه، دانشجو می بایست شماره کد ملی  و شماره همراه خود را بررسی و در صورت صحت، آن را در پایین صفحه تایید نماید. سپس سامانه به دانشجو اجازه ورود به سایر قسمتها را خواهد داد. لازم به ذکر است مسئولیت عواقب درج اطلاعات نادرست و تایید آن به عهده دانشجومی باشد.

2)      دانشجوی عزیزچنانچه برای انتخاب واحد ولیست دروس ارائه شده ظاهر نشد از صفحه کلید دکمه F5 رابزنید تا لیست دروس ظاهر گردد.

3)      دانشجویانی که در مهلت قانونی انتخاب واحد ننمایند می بایست از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند وهرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

4)      دانشجویان عزیز به هیچ عنوان با گوشی همراه عملیات انتخاب واحد،حذف واضافه،ارزشیابی و اعتراض به نمره و... را درسامانه انجام ندهید

5)      دانشجویان  پس از اولین مرحله ورود به سما سامانه می تواند از طریق گزینه تغییر کلمه عبور می تواند نسبت به تغییر آن به یک عدد 6 رقمی  یا بیشتر اقدام نمایند.

6)      دانشجو می توانند از طریق گزینه کارنامه نیمسال تحصیلی از نمرات امتحانات پایان نیمسال تحصیلی که از سوی اساتید مدرس اعلام می گردد آگاه شود.

7)      نکته : 1- پس از ثبت موقت نمره توسط استاد، تا زمانی که  در مقابل هر نمره کلمه ثبت موقت  به رنگ قرمز درج می باشد،  دانشجو می تواند با فعال نمودن  گزینه مربوطه (اعتراض دانشجو به نمره) اعتراض خود را به اطلاع استاد مدرس برساند.

8)        2- در صورت ثبت نهایی شدن نمره توسط اساتید دانشجو دیگر نمی تواند به نمرات اعتراض نماید.

صدور کارت ورود به جلسه دانشجویان شهریه پرداز، منوط به تسویه حساب خوابگاهی در بازه زمانی مشخص شده در طول هر نیمسال تحصیلی می باشد.

رعایت نکات ذیل در فرایند انتخاب واحد ضروری می باشد

دانشجويان مي بايست قبل از ورود به سامانه مدیریت آموزشی سما با اساتید مشاور خود در خصوص انجام فرايند انتخاب واحد مشورت نمایند.

01 انتخاب واحد: جهت انجام فرايند انتخاب واحد، دانشجويان مي بايست قبل از ورود به لينك انتخاب واحد، ابتدا کد درس (شماره درس) و کد گروه  را از قسمت دروس ارائه شده نيمسال انتخاب ویاداشت نموده سپس وارد صفحه انتخاب واحد شوند، پس از درج كد درس و كد گروه گزینه اضافه به لیست راانتخاب نمايد تا مشخصات دروس انتخاب شده در فرم موقت قرارگیرد.

   جهت حذف دروس از لیست موقت مي بايست ابتدا مربع مقابل هر درس را تیک زده ، سپس گزینه حذف انتخاب نمايد.

ü    نکته 1- : پس از وارد کردن دروس در لیست موقت و اطمینان کامل از صحت دروس انتخاب شده باید بر روي گزینه ثبت نهایی دروس کلیک نماييد تا واحدهای انتخاب شده ثبت نهايي شوند.

ü    نکته 2- : به دانشجویان توصیه می شود در پایان فرایند انتخاب واحد از آن کپی تهیه نمایند.

02 حذف و اضافه: پس از ورود به قسمت  حذف و اضافه  انتخاب واحد دانشجو می تواند با انتخاب مربع مقابل هر درس و تاييد گزينه مربوطه نسبت به انجام فرايند حذف و اضافه دروس اقدام نمايد.

03 حذف اضطراری: جهت انجام اين فرايند مي بايست پس از تكميل فرم حذف تك درس و انجام مراحل بر اساس آيين نامه آموزشي، فرم مذكور را آموزش دانشگاه تحويل نمايد.

توجه : انجام امور مربوط به انتخاب واحد – حذف و اضافه و حذف تک درس فقط در محدوده زمانی تقویم دانشگاهی امکان پذیر می باشد.

 

04 کلیه دروس عمومی معارف اسلامی (اندیشه اسلامی1و2-آیین زندگی- انقلاب اسلامی ایران- تاریخ تحلیلی صدر اسلام- تفسیر موضوعی قرآن- فرهنگ وتمدن اسلام و ایران)، جمعیت شناسی و تنظیم خانواده و تربیت بدنی 1 و2 در تمام رشته های تحصیلی دانشگاه ، جهت خواهران با کد گروه   دو و برادران با کد گروه  سه  ارائه گردیده است.

 

05 سایر دروس در کلیه رشته ها (برای دو گروه خواهران و برادران (با کد گروه یک ارائه گردیده است.

 

((در صورت برخورد با هرگونه مشکل در انجام فرایند مذکور با شماره تلفن های  05157223028 یا 05157225027 داخلی 124 و131 تماس حاصل فرمایید.))